меню
Укр

Купуй у пекарнях Lviv Croissants на суму від 100 грн, реєструй чек за ПОСИЛАННЯМ 📲 та вигравай поїдку на двох до Львова!* 😉🥐

Кількість зареєстрованих чеків не обмежена 😱

Серед учасників ми випадковим чином оберемо 3-х переможців 🎁

 

Результати розіграшу будуть опубліковані 2 серпня 2021 року о 17:00 год на офіційних сторінках Lviv Croissants у Instagram і Facebook.

*Поїздка запланована на 13 по 15 серпня 2021 року. Проїзд, проживання та екскурсії безкоштовні (детальніше у Правилах акції нижче).

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ

«КРУАСАНИ СМАКУЙ ДО ЛЬВОВА МАНДРУЙ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором та виконавцем акції «Круасани смакуй до Львова мандруй» від ТМ «Lviv Croissants» (надалі – Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаст Фуд Франчайзинг Груп», що знаходиться за адресою: проспект Червоної Калини, 59; м.Львів 79070  (надалі – Організатор Акції).

1.2. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі (надалі – Територія проведення Акції). Акція не проводиться на тимчасово окупованій території України та у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

1.3. Акція триває з 2 липня 2021 року до 31 липня 2021 року, (надалі – «період проведення Акції»). Останній день реєстрації участі в Акції – 23 год. 59 хв. (за київським часом) 31 липня 2021 року.

1.4. Ця Акція не є лотереєю або азартною грою. Акція є маркетинговим заходом, що проводиться з метою рекламування продукції Організатора Акції.

1.5. Змістом Акції є комплекс заходів, спрямованих на популяризацію продукції Організатора серед населення і підтримання інтересу споживачів до продукції Організатора.

1.6. Акція передбачає видачу переможцю призу – путівки до міста Львів в Україні, визначеної цими Правилами. Переможці Акції визначаються відповідно до цих Правил.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Учасниками акції можуть стати повнолітні громадяни України, які проживають на території проведення Акції, придбали Акційну продукцію на суму від 100 грн. одним чеком протягом періоду проведення Акції, а також зареєструвались для участі в Акції відповідно до цих Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: – власники, працівники Організатора та Виконавця акції, а також члени їх родин – власники та працівники рекламних агентств та партнерів Організатора та Виконавця акції, які причетні до проведення Акції; – обмежено дієздатні та недієздатні особи, а також особи, що не є громадянами України; – особи, які протягом періоду проведення Акції не придбали Акційну продукцію.

2.3. Статус учасника Акції набуває фізична особа, яка відповідає визначеним цими Правилами вимогам, з моменту її реєстрації як учасника Акції.

3. АКЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ

3.1. Перелік Акційної продукції: будь-яка продукція, яка реалізовується в закладах під        ТМ «Lviv Croissants».

4. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Зареєструватися для участі в акції можуть фізичні особи, які: відповідають п 2.1. даних правил; придбали Акційну продукцію на суму від 100 грн. одним чеком.

4.2. Реєстрація здійснюється особою самостійно шляхом заповнення Google форми за посиланням https://forms.gle/qFww4g98wY6ftMLk9 розміщеним на офіційному сайті Акції в мережі інтернет за посиланням: https://www.lviv-croissants.com  (надалі – «сайт Акції») та друкованих рекламних матеріалах в період з 2 липня 2021 року до 31 липня 2021 року до 23:59 год за київським часом.

4.3. При реєстрації для участі в Акції в якості ідентифікатора фізичної особи як учасника Акції виступає номер мобільного телефону, введений такою фізичною особою під час реєстрації.

4.4. Проходження фізичною особою реєстрації для участі в Акції підтверджує згоду такої фізичної особи з умовами цих Правил.

4.5. Кількість чеків, що підтверджують покупку Акційної продукції, які покупець Акційної продукції може зареєструвати для участі в Акції, не обмежується. Один і той же чек з Акційною продукцією може бути зареєстровано для участі в Акції тільки один раз.

4.6. Організатор та Виконавець акції має право відмовити у реєстрації учасника в разі, якщо не виконані умови, передбачені пунктами 2.1, 2.2., 4.1. цих Правил, або було надано чек (чеки), які містять сліди підчистки, підробки та (або) іншої фальсифікації.

4.7. Організатор та Виконавець акції має право відмінити реєстрацію учасника на сайті Акції для участі в Акції та/або відмовити у реєстрації чека з підстав, зазначених в пункті 4.6., у разі, якщо йому стало відомо про такі обставини пізніше (після реєстрації).

4.8. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому призу.

5. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ

5.1. Під час проведення Акції розігрується такий виграш (приз):

Одна путівка на 2-х осіб (2 повнолітні особи) до міста Львів, Україна, що включає проживання у готелі категорії не нижче 4 (чотирьох) зірок зі сніданком, визначеному Організатором, протягом 2 (двох) ночей; Квитки місто проживання – Львів – місто проживання; трансфер вокзал – готель – вокзал, екскурсії містом. Період отримання і використання призу: з 13 серпня 2021 року до 15 серпня 2021 року. Дати узгоджуються між переможцем та Організатором Акції.

5.2. Додаткові витрати, понесені особою, яка відповідно до цих Правил набула право на отримання призу, не відшкодовуються Організатором Акції.

5.3. Оподаткування виграшу (призу) здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Відповідальність за контроль оподаткування (утримання та перерахування податків у зв’язку з отриманням виграшу (призу) в рамках проведення Акції) несе Організатор та Виконавець акції.

5.4. Заміна призу на інше благо або грошовий еквівалент не допускається.

5.5. Кількість виграшів (призів), які розігруються в Акцію, є обмеженою та становить 3 (три) виграші (призи). Організатор має право за власним бажанням змінити кількість виграшів (призів) шляхом внесення змін до цих Правил.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТИ ПРИЗІВ

6.1. Право на отримання виграшу (призу) набуває учасник Акції, який згідно із цими Правилами став переможцем розіграшу Акції.

6.2. Порядок проведення розіграшу Акції:

6.2.1. Учасниками розіграшу Акції є всі особи, які є учасниками Акції відповідно до цих Правил.

6.2.2. Результати розіграшу, в межах якого розігрується приз у вигляді путівки до міста Львів в Україні на 2-х осіб (2 повнолітні особи) на 2 ночі, будуть опубліковані 2 серпня 2021 року о 17:00 год. на Facebook сторінці Організатора Акції (https://www.facebook.com/LvivCroissants/).

6.2.3. За результатами проведення розіграшу Акції комп’ютерною програмою (за принципом випадковості) визначається 3 (три) учасника Акції, які набувають право на отримання призу (далі – «Переможець розіграшу Акції»). Переможець розіграшу Акції може отримати приз у випадку виконання ним усіх умов, визначених цими Правилами для отримання такого призу.

6.2.4. Учасник Акції позбавляється права на отримання призу у разі:

6.2.4.1. Відмови Переможця розіграшу Акції від отримання призу.

6.2.4.2. Неможливості вручення Переможцю розіграшу Акції призу з причин, які не залежать від Організатора та (або) Виконавця Акції.

6.2.4.3. Невиконання Переможцем розіграшу Акції усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цьому розіграші та для отримання призу.

У випадку настання принаймні однієї із зазначених у цьому пункті обставин право отримання призу набуває наступний учасник Акції згідно переліку за умови його відповідності цим Правилам.

6.2.6. У випадку, якщо учасник Акції, який відповідно до цих Правил набув право на отримання призу, виявив бажання отримати приз, але на меншу кількість осіб, ніж зазначено в умовах Правил, він не має права вимагати від Організатора та Виконавця Акції надання йому будь-яких компенсацій, в тому числі грошових.

6.2.7. Виконавець та (або) Організатор має право запропонувати учаснику Акції, який відповідно до цих Правил набув право на отримання призу, фотографування такого учасника та дачі інтерв’ю з можливістю розміщення таких матеріалів на офіційних носіях Організатора Акції.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Участь в акції підтверджує згоду фізичної особи зі збором та обробкою її персональних даних та подальшим їх використанням Організатором Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди учасників Акції.

7.2. Ці Правила Акції розміщуються на сайті Акції

7.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці Правила з обов’язковим їхнім розміщенням на сайті Акції.

7.4. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за коректну роботу GSM-операторів.

7.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції.

7.6. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності за достовірність наданої учасниками Акції інформації щодо їх контактних даних.

7.7. Організатор та (або) Виконавець не несе відповідальності за використання виграшу (призу) після його одержання учасником Акції.

7.8. Організатор та (або) Виконавець не вступає у суперечки між учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання виграшу (призу) та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права на отримання виграшу (призу).

7.9. Організатор Акції залишає за собою право змінити строк проведення Акції, про що повідомляє на сайті.

7.10. Виконавець та (або) Організатор Акції залишають за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі (виплаті) виграшу (призу) учаснику Акції у випадку, якщо такий учасник порушив положення цих Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.11. На учасників Акції покладається обов’язок зберігати чек (чеки), які підтверджують придбання Акційної продукції до дати оголошення результатів розіграшу.

7.12. Організатор та (або) Виконавець залишають за собою право скасовувати реєстрацію раніше зареєстрованих учасників у випадку, якщо Організатором та (або) Виконавцем було виявлено, що учасник (-и) зареєструвався (-лись) шляхом вчинення шахрайських дій (у тому числі внаслідок підробки чека (чеків) Акційної продукції, неправомірного використання своїх повноважень тощо).